Sahihkah Hadis: “Pada setiap bulu haiwan korban ada kebaikan”.

Imam Ahmad meriwayatkan hadis ini dalam Musnadnya (19283) daripada Yazid bin Harun, daripada Salam bin Miskin, daripada ‘Ai’zullah al-Mujasyi’i, daripada Abu Daud Nafi’ bin al-Harits, daripada Zaid bin Arqam, beliau berkata: Para sahabat bertanya:

يا رسول الله، ما هذه الأضاحي
Wahai Rasulullah, ibadah korban ini apa?

Baginda menjawab:

سنة أبيكم إبراهيم
Ia adalah sunnah ayah kalian, Nabi Ibrahim.

Para sahabat bertanya:

فما لنا فيها يا رسول الله؟
Apa kami perolehi daripada ibadah ini wahai Rasulullah?

Baginda menjawab:

بكل شعرة حسنة
Dengan setiap bulu (haiwan korban itu) adanya kebaikan.

Para sahabat bertanya:

فالصوف يا رسول الله؟
Bagaimana pula dengan bulu biri-biri wahai Rasulullah?

Baginda menjawab:

بكل شعرة من الصوف حسنة
Dengan setiap bulu biri-biri itu adanya kebaikan.

Pada sanadnya terdapat Nafi’ bin al-Harits. Dia tertuduh sebagai pendusta. [Ibnu Hajar, Taqrib al-Tahzib, 2:565].

Oleh itu Al-Albani dan Al-Arna’ut menilah riwayat ini sebagai dhaif jiddan.

Oleh itu, hadis ini tersangat lemah. Ia adalah hadis matruk. Tidak boleh disebarkan walau untuk fadhail al-A’mal.

Wallahua’lam.